Aktuality


Co je pro mě problém? Hádají se politici, přou se občané města. Relativně v klidu zůstávají úředníci stavebního odboru města, který na začátku problému nekonal ihned a možná někteří jednotlivci bývalého vedení města, kteří zřejmě firmě něco slíbili. To první je jisté, to druhé je pravděpodobné.

A teď "babo raď", jak se rozhodnut.


Pokud se vše v termínu podaří, lze to srovnat se zbořením městských hradeb. Přispěje to dalšímu rozvoji města a návratu ke stavu, kdy byl Hradec Králové po právu označován jako salon republiky. 


Reakce na nedostatek lékařů měla přijít již cca před 10 lety. Nyní se snažíme dohnat to, co téměř dohnat nejde. Konečně přistupujeme k navýšení počtu studentů lékařských fakult, kdy musíme počítat s 10 až 12 roky, které uplynou do doby, než budou moci noví studenti samostatně ošetřovat pacienty.  


Budovy byly převáděny bez větších problémů. Bylo převedeno 133 tis. hektarů lesů a 36 tis. hektarů zemědělské půdy, celkem 169 tis. hektarů pozemků, tedy o 101 tis. hektarů více než na co měly církve skutečně nárok, oproti prokazatelně vlastněné půdě v roce 1947. 


Dovoluji si vás seznámit se stenozáznamem mé řeči ze dne 23. ledna 2019 na jednání pléna Poslanecké sněmovny, kdy komentuji návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - třetí čtení. Zákon byl přijat.


Nestěžuji si, docela mě to baví, ale na hospodské kecy o nic nedělajících poslancích opravdu nejsem zvědavý. 


Dne 16.11 2018 MUDr. Jiří Mašek zastupitel města Hradec Králové podal na PČR Královéhradeckého kraje trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s výběrovým řízením a realizací stavby základní umělecké školy v Hradci Králové s ohledem na pravděpodobné majetková i nemajetková škody, které vznikly na magistrátu města Hradec králové.
Orgány činné v trestní řízení požádaly MUDr. Jiřího Maška o zdrženlivost v poskytování dalších informací v době vyšetřování. 


Dne 9. 11. 2018 zveřejnila media (mj. Blesk a Parlamentní listy) otevřený dopis hejtmana královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána premiérovi Babišovi na téma nedostatku nelékařského zdravotnického personálu v jím již dva roky řízeném kraji. Zveřejněno v pátek, tak aby to žilo svým životem přes víkend, docela dobrý mediální tah, ale podívejme se na to podrobněji a v souvislostech. 


Někde jsem četl tento citát a je v něm asi vše: Nikdy nic nekončí úplně, i když jsme někdy přesvědčeni o opaku. Náš život na tomto světě je zařízen tak, že když se za námi jedny dveře zavřou, druhé se otevřou. 


Jak se žije v Hradci Králové? Město dosud žebříčkům zkoumajícím kvalitu života v jednotlivých českých městech vévodilo. Aktuálně ale zaznamenalo poměrně prudký pokles. Co za tím stojí? 


Situace ve zdravotnictví se prý nelepší a odbory na to reagují vyhlášením stávkové pohotovosti. Jde jim prý o dodržení slibu minulého ministra zdravotnictví - 10 % navíc k platům.


Naše sanitky ( spolku Pán-sanitek, Černilov) se zúčastnily dvou přehlídek veteránů a to konkrétně GRAND VETERAN v Bohnicích a LEGEND 2O18 na holešovickém výstavišti.
První dvě foto jsou z Bohnic - sběratelé sanitek záchranáři Jirka Mašek a Marek Slabý před svými vozidly.
Další snímky jsou Z LEGEND 2018. Za zmínku stojí unikát dr. Somberga z Mladé Boleslavi
žlutá Škoda 788 v provedení pro RLP a Škoda 1201 ve které si "zahrál" pan Jaromír Hanzlík v kultovním seriálu SANITKA.
Obě akce spojovaly krásné vozy a pěkné počasí a velký zájem diváků.


Dvacet minut Radiožurnálu - Princip vyšetřování a následně trestního stíhání je v Česku nastaven standardním způsobem, ale některé osoby v něm mohou zafungovat nestandardně. 


Dne 9.5. jsem se zúčastnil jako člen výboru pro zdravotnictví výjezdu do Jihomoravského kraje. Na pozvání profesora Válka jsme navštívili fakultní nemocnici Bohunice.  


Ve středu dne 25. dubna 2018 v 18.00 hodin jsem se s kolegy ve Španělském sále Pražského hradu zúčastnil recepce pořádané u příležitosti 70. výročí nezávislosti Státu Izrael. 


Chceme být více otevření, a co lze, budeme v intencích zákona zveřejňovat. Pokud nás zákon omezí, nastíníme alespoň, co komise vykonávala, popřípadě zveřejníme usnesení. Pokud nebude věc v režimu tajné, nevidím důvod cokoli zatajovat. Od tohoto okamžiku bude komise o svých kontrolách i o vyřizování podnětů občanů transparentně informovat veřejnost. 


Jak se krize ve zdravotnictví Královéhradeckého kraje odráží v tamní záchrance? Proč je situace nejhorší právě v Náchodě? Kde je zakopaný pes a co podle něj krajské zdravotnictví potřebuje?  


Měla by proběhnout zásadní diskuze o budoucím fungování této instituce ne v dalším roce, ale v dalších deseti letech. Pan prezident řekl pouze pravdu a ta se někdy těžko poslouchá. A takhle si tady žijeme. 


Generální inspekce bezpečnostních sborů neboli GIBS má vyšetřovat trestné činy příslušníků policie a ostatních ozbrojených sborů čítajících celkem 50 000 příslušníků. Přitom má sama z tohoto hlediska příslovečné máslo na hlavě. Jakým způsobem se bude situace řešit? 


V poslanecké sněmovně PČR se bude projednávat novela zákona 119/2002 Sb. Materiál implementuje novelu směrnice EU 91/477/EHS, která byla odhlasována proti vůli většiny českých zástupců v Evropském parlamentu kteří dne 14. 3. 2017 udělaly vše co mohly, aby z novely směrnice vznikla smysluplná právní norma. Bohužel jejich návrhy nebyly v Evropském Parlamentu vůbec připuštěny k hlasování. 


Ředitel Mašek končí a na tiskovce bilancoval. A má napilno. Jen v roce 2017 totiž byli její zaměstnanci povoláni "do akce" každých deset minut. Ti jsou rozděleni do 31 výjezdových týmů. Aktuálně jim "šéfuje" Jiří Mašek, který práci svých podřízených představil na nedávné tiskové konferenci. Zároveň se Jiří Mašek v této funkci prezentoval při jedné z posledních příležitostí.


Existují i snahy osobu státního zástupce obejít a příslušné záznamy mu neposkytnout. Ve všech těchto momentech se tak významně otevírá prostor pro zneužití trestního řízení. 


Uvedené informace jsou jen střípkem toho co se v této naší krásné zemi dělo a děje. Stále máte pocit, že věty pana premiéra Babiše "Je to objednávka mafie, která tady kradla miliardy," a "Žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a dostat pravděpodobně někoho do vězení" jsou daleko od pravdy? Upřímně? Já si to nemyslím.


Systémovým řešením bude navýšení počtu českých studentů na lékařských fakultách buď na úkor studentů zahraničních či v kombinaci s navýšením kapacit lékařských fakult a nastavení takových podmínek pro absolventy, aby neodcházeli po ukončení studia do zahraničí. To je však téma pro jiné autority. V polovině letošního prosince si připomínáme jedno smutné výročí královéhradeckých dějin, neboť uplyne 75 let od transportů obyvatel židovského původu z Hradce Králové a východních Čech.  


Horská služba Krkonoše úzce spolupracuje se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje, která zajišťuje školení a odborné stáže pro příslušníky horské služby. Spolupráce se každoročně zúročuje při stovkách společných zásahů v horách, kde je horská služba vzhledem k rychlosti zásahu pro pacienty nenahraditelná. 


Ředitel GIBS přítomný na jednání uznal nedostatečnost předkládaných podkladů a přislíbil, že pro rok 2019 bude předložen návrh odpovídající společenské závažnosti činnosti GIBS a požadovanému objemu finančních prostředků na její zajištění. 


Když potkáte v okolí Hradce Králové starou sanitku, nejspíš ji řídí sám šéf tamní záchranky Jiří Mašek. Veterány jsou totiž jeho vášní a řadu z nich ještě zažil v lékařské službě. 


V Hradci Králové a Jičíně testují unikátní systém sdílení lékařů a dat. Oblastní nemocnice Jičín a.s. ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje vybrala sedm lékařů, kteří v určených směnách pracují zároveň v nemocnici a zároveň v místním výjezdovém středisku. Lékaři jsou připraveni vyjet do dvou minut od chvíle, kdy jim z dispečinku záchranné služby přijde výzva.