Ano jednalo o CTP a dalších investičních prioritách města

Dne 25.3 se sešli členové MO ANO 2011 na dlouhodobě plánované schůzce. Krom jiných programových bodů si účastníci schůzky vyměňovali názory i na plánované investiční akce města Hradce Králové, zejména ty, které zajímají nejvíce obyvatele našeho města, z nichž velká většina jsou "podivným dědictvím" po minulém vedení města.

Nejvíce prostoru věnovali problematice černé stavby fy CTP.

Podobně jako ostatní občané města měli členové a sympatizanti hnutí ANO názory v celé šíři možného spektra řešení, tj. od zbourání, které již jeden obyvatel města se svou načerno postavenou chatkou rozhodnutím stavebního úřadu zažil až po legalizaci několika jiných černých staveb, které stejný stavební úřad města takzvaně po doložení dalších náležitostí "obílil". Ani jedno není správně, přesto se to děje.

Zbourat a co bude dál? Nezbourat a co bude dál? Několikahodinovou diskuzi a rozbor ze všech úhlů pohledu následovalo zkusmé hlasování ke zbourání:

Výsledek 8 ano, 11 ne, 5 neví. Domnívám se, že podobně smýšlejí i občané města.

Pro mě osobně je důležité - co bude dál? Po rozhodnutí pro zbourání - kdy, kdo, za jaké peníze? Případný soud firmy s městem a následná pokuta v řádech stovek miliónů? Po rozhodnutí nezbourat - co udělá fi CTP pro občany města? Nabízeli rekultivaci lesoparku Na plachtě. Zajímavé pro třicetitisícové sídliště, případně vybudování cyklostezky podél komunikace na výjezdu na Třebechovice? Nezní to špatně.

Co je pro mě problém? Hádají se politici, přou se občané města. Relativně v klidu zůstávají úředníci stavebního odboru města, který na začátku problému nekonal ihned a možná někteří jednotlivci bývalého vedení města, kteří zřejmě firmě něco slíbili. To první je jisté, to druhé je pravděpodobné.

A teď "babo raď", jak se rozhodnut.

A nakonec něco veselejšího. Ve shodě byli všichni se současným postupem radnice na téma dostavby fotbalového stadionu, pokračování vedení města ve vztahu k dostavbě umělecké školy. Podporu získala i oprava ubytovny na Pražské třídě, zamýšlený nákup a rekonstrukce bývalé ubytovny fakultní nemocnice na Brněnské na startovací a dostupné byty (plánováno až 100 bytů), pokračování ve stavbě křižovatky Mileta.

Jednoznačnou podporu má i úmysl radnice odkoupit zhruba 1200 hektarů převážně listnatých lesů na jihozápadním okraji města a pokračovat v rozvoji tzv. příměstských rekreačních lesních oblastí.

Diskutovali jsme i o lávce přes Labe, zahájení rekonstrukce Velkého náměstí a Benešovy třídy. Účastníci schůzky jednoznačně podpořili své zástupce v radě města v investiční politice města přijaté současnou koalicí.