Církev byla připravena o všechny statky?? Ano, ale kdy a kým???

Dovoluji si vás seznámit se stenozáznamem mé řeči ze dne 23. ledna 2019 na jednání pléna Poslanecké sněmovny, kdy komentuji návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - třetí čtení. Zákon byl přijat.

"Nejde jenom o nadcenění hektarů lesní nebo orné půdy, ale jde také o to se podívat zpátky.

První pozemková reforma, rok 1919, církev byla v uvozovkách připravena o všechny statky nad 250 hektarů celkové půdy resp. 150 hektarů orné půdy rozhodnutím demokratického parlamentu - to asi nikdo nebude zpochybňovat. Zůstalo jí 68 tis. hektarů. S těmi 68 tis. hektary šli i do roku 1947, kdy byla opět demokratickým parlamentem přijata revize první pozemkové reformy a ten počet hektarů byl snížen o dalších 63 tis. A na komunisty zbylo 5 503 hektarů. To je skutečnost. Ale je třeba zdůraznit, že v tom roce 1948 se nestíhaly tyhle věci zaknihovat, to rozhodnutí parlamentu z roku 1947, a církvi nebyla vyplacena náhrada, která mimochodem tehdy činila průměrnou cenu za hektar za uplynulých deset let poníženou o 20 %, ne pětinásobek té ceny obvyklé v té době.

Takže ano, nelze církvi upřít požadavek na 68 tis. hektarů z roku 1947, protože tam to neproběhlo a Ústavní soud se k tomu také tak vyjádřil. Nicméně požadavek církve na 225 tis. hektarů, který byl po roce 2012 zčásti vypořádán vydáním a zčásti finanční náhradou, jistě není správný. A na to není potřeba žádný velký rozbor. Je potřeba si to jenom přiznat a podívat se na tu věc.

Já vím, že řešení dodatečným zdaněním není úplně asi správně košer, ale to řešení už tady bylo a to řešení se tady uplatnilo u zdanění zisků ze solárních elektráren, které se ukázalo také výrazně nadhodnocené."