Dobrá zpráva ze sněmovny pro občany královéhradeckého kraje

Poslanci ANO 2011 Jiří Mašek, Pavel Plzák a Petr Sadovský posíleni o lídra za ANO do krajských voleb Jaromírem Dědečkem, starostou Hronova Petrem Koletou a expertem ANO pro problematiku železniční dopravy Jirkou Prokopem se setkali během navazujících schůzek v Parlamentu České republiky s ministryní financí a ministrem dopravy, dále pak s ředitelem ŘSD a s vedoucími pracovníky SŽDC.

Na schůzce s paní ministryní jsme hovořili o problematice dotačních titulů na investiční akce obcí, kterými bude nahrazena ztráta obcí způsobená financováním náhrad podnikatelům v souvislosti s covidovou krizí. Paní ministryně nás ujistila, že jsou připraveny dostatečné finanční prostředky, aby obce nemusely krátit investiční výstavbu, naopak bude šance dosáhnout na větší objem finančních prostředků.

S paní ministryní Schillerovou jsme následně projednávali problematiku některých konkrétních investičních akcí v kraji, které představili pan Dědeček a další účastníci setkání.

Dohodli jsme se s paní ministryní na návštěvě našeho kraje s představením připravovaných i realizovaných investičních záměrů, návštěvě některých podniků a na několika diskuzních setkání s občany.

Na jednání s ministrem Havlíčkem jsme projednávali problematiku železniční dopravy a budování dálnic v královéhradeckém kraji. Domlouvali jsme další spolupráci při urychlení přípravy výstavby dálnic na regionální i celostátní úrovni. Zástupci poslanců a starostů přislíbili pomoc při jednání o výkupech pozemků a dalších krocích pro urychlení výstavby. Jde již o třetí schůzku s ministrem dopravy a opakovanou schůzku s ředitelem ŘSD panem Mátlem, kdy hlavním zájmem je posunout termín dokončení D11 a D35 o 2-3 roky dříve.

I ministr Havlíček akceptoval pozvání na zářijovou návštěvu našeho kraje spojenou s jízdou po železnici až na polskou stranu budoucí trasy Hradec-Wroclav spojené se setkáním s polskými představiteli.

Jednali jsme i s ministryní Dostálovou a ministrem Brabcem a i od nich jsme získali příslib návštěvy královéhradeckého kraje, na kterých budou diskutovat s našimi občany na téma stavebního zákona, podpory turistického ruchu a problematiky životního prostředí.

Následně jsme jednali s pány Čočkem a Michalčíkem ze SŽDC na téma posílení železniční dopravy mezi dvěma stotisícovými městy Hradcem Králové a Pardubicemi, o zrychlení železniční přepravy z Hradce Králové do Náchoda, o stavbě tzv. Vysokovské spojky a o propojení dopravy na trase Praha - Hradec- Náchod až do polské Wroclavy.

Jsou to ambiciózní ale reálné plány.

Těšíme se na boj v dresu ANO 2011 o účast ve vedení kraje po podzimních krajských volbách, kdy doufám dostaneme příležitost od voličů tyto smělé vize realizovat.