Jsme na jedné lodi. Teče nám do bot, každý máme na řešení koronavirové infekce svůj názor – jsme přece Češi.

Vláda reagovala a reaguje včas, rychle a důsledně a nestačí to. Kritici z řad ředitelů krajských a městských nemocnic a organizátorů zdravotnictví v krajích mají máslo na hlavě. Neměli žádnou zásobu pomůcek, které nyní žádají po vládě. Byli jsme si všichni jistí, že to zvládáme, že se nám nemůže nic stát. Teď to vidíme jinak, máme strach z italského scénáře a hledáme chybu všude jinde než u sebe. Pohodlný je univerzální viník, ale tak to není.

Zodpovědnost za současnou situaci a za její řešení je na nás všech, pokud si to neuvědomíme a nepotáhneme za jeden provaz, tak spláčeme nad výsledkem. Hlupáky, kteří z toho dělají ještě teď politiku, nelituji, ale pohrdám jimi, protože nepochopili závažnost situace!

Ředitelé nemocnic, kteří brečí nad nedostatkem pomůcek, vyzývám k organizačním opatřením a vytvoření filtru před nemocnicí, kde roztřídí pacienty pomůckami vybavení zdravotníci a odkloní ty podezřelé z onemocnění COVID-19 tak udrží 95 % kapacit nemocnice jako čistou část, kde mohou pracovat bez respirátorů.

Kdo to neudělá, tomu nebude stačit ani vagon roušek a respirátorů.