Komentář k otevřenému dopisu hejtmana, který se právě probudil, premiérovi České republiky

Dne 9. 11. 2018 zveřejnila media (mj. Blesk a Parlamentní listy) otevřený dopis hejtmana královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána premiérovi Babišovi na téma nedostatku nelékařského zdravotnického personálu v jím již dva roky řízeném kraji. Zveřejněno v pátek, tak aby to žilo svým životem přes víkend, docela dobrý mediální tah, ale podívejme se na to podrobněji a v souvislostech.

V dopise je uvedeno, že v kraji chybí minimálně sto zdravotních sester a toto číslo bude růst.

- slovy klasika "má pravdu předseda", ale ví to dlouho a nic hmatatelného proti tomu neudělal.

Co takhle dlouho diskutovaná, ale neřešená redistribuce oborů v rámci nemocniční sítě, to raději ne, počkáme, až se nám to pod rukama nekontrolovaně začne sypat.

Na Rychnovsku chybí dvě desítky sester

- ano, hroutí se tam špitál. Před očima zaniká gynekologické a dětské oddělení. Situace je monitorována, ale neřešena. Pan hejtman dokonce do personálně zdevastované nemocnice hodlá investovat do betonu (nová budova s heliportem na střeše) v součtu přes půl miliardy.

Budou pokračovat "zlatá devadesátá", kdy se za pět minut dvanáct lily investice do zařízení, která následně zanikala. Není omluvou ani argument, že tři sta milionů má jít z dotačního titulu "zóna Kvasiny". Nic proti stavební investici i dotaci, ale jen za předpokladu, že tam pan hejtman do své krajské nemocnice zajistí personál a nemocnice bude mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami na poskytování zdravotní péče v personálně zajištěných oborech. To Vás pane hejtmane čeká dost práce.

Problém vidí ve stárnutí personálu nemocni.

Řešení vidí v přijímání více studentů na střední zdravotnické školy a zabránění odchodu absolventů mimo zdravotnictví pro špatnou motivaci.

Potřebujeme zvýšit nástupnost absolventů středních zdravotnických škol.

- pane hejtmane, obojí je v Vašich rukou - střední školství, kde jste jako kraj zřizovatelé a jeho síť podrobujete v současnosti těžko zdůvodnitelným destabilizačním experimentům a nemocnice jsou také krajské, tedy Vaše, takže: "vyhrňme si rukávy a do toho!"

Královéhradecký kraj vyčlenil na stipendia pro sestry (studenty středních zdravotních škol) 7 milionů na rok 2018.

- sice pozdě, ale dobrý krok. Jistě by bylo dobré zvýšit kapacity zdravotnických škol (máme je v kraji - jsou naše!!) a motivovat sestry v krajských nemocnicích (ještě je máme - a jsou naše!!)

Průzkum provedený na Rychnovsku ukázal, že "zahraniční sestra je lepší než žádná sestra"

- parádní výsledek ankety, kdo by ten výsledek čekal, pane hejtmane!

Souhlasím s nutností spolupracovat ministerstvy zdravotnictví, školství a vnitra při zjednodušení podmínek a zrychlení procesu zaměstnávání zahraničních pracovníků ale začít musíme u našich lidí. Například je finančně motivovat z krajského rozpočtu.

V neposlední řadě nesmíme v žádném případě dopustit odchody zdravotního personálu z našich nemocnic.

- dobrá proklamace, jen bych doplnil: "A v tom nám pomáhej bůh." Nebo to začne řešit vedení kraje "například finanční motivací lékařů a sester"?

Důrazně Vás žádám (pane premiére), aby vláda začala tento problém urychleně ihned řešit a vyvinula patřičné kroky.

- nevím jak je to ve vládě, ale jistě vím, že na MZČR se na řešení personálních otázek nejen v nemocnicích pracuje v tempu, které se vymyká tomu, co jsme znali za předchůdců současného ministra Adama Vojtěcha. Přesto to bez aktivní spolupráce krajů, pane hejtmane, nepůjde.

Všem nám jde přece o stejnou věc.

- ano, slovy klasika " Jde přece o lidi!" V tomto případě, o pacienty. Ale i o dobře motivované zdravotníky, kterým musíme dát nejen pocit uznání, dlouhodobé perspektivy uplatnění a růstu v oboru, který vystudovali, ale uměli je i za dobrou práci odměnit.