Lékaři stále nejsou, mediky láká stipendium

Zdravotnický fond Královéhradeckého kraje oslaví v únoru 2018 už osmé narozeniny. Za tu dobu má za sebou několik úspěšných projektů. Jedním z nich je i stipendijní program pro studenty medicíny.

Mladí lékaři na Královéhradecku dostanou stipendium

Cílem programu je přispět ke zvyšování odbornosti lékařů v regionu. Do zatím posledního kola se přihlásilo 39 mediků. Ti by měli v roce 2019 začít vykonávat v kraji svoji odbornou praxi. Celkem už se takto podařilo získat 52 mladých lékařů, kteří dnes působí v různých regionálních zdravotnických zařízeních. Studenti se vstupem do stipendijního programu zavazují k tomu, že po úspěšném absolvování studijního programu na domovské fakultě začnou v kraji pracovat, a to minimálně po dobu čtyř let. Za to je čeká odměna ve výši 150 000 Kč. Kraj si od této finanční "injekce" slibuje nápravu dosud velmi svízelné situace, kdy v různých specializacích chybějí až desítky lékařů.

Chybí hlavně absolventi oboru vnitřní lékařství

Zdravotnický nadační fond poskytuje stipendia medikům už od roku 2015. Pro akademický rok 2017/2018 byly na tyto účely uvolněny prostředky ve výši 5,5 milionu korun. Stipendia jsou celkem rozdělena mezi čtrnáct oborů, kde je stav nejdramatičtější. Do jedenácti oborů tak poputuje stipendium ve výši 120 000 Kč, a lékaři ze tří mimořádně potřebných specializací obdrží 150 000 Kč. Kde lékaři chybí? Oněmi třemi obory jsou vnitřní lékařství a pediatrie a dále je nedostatek anesteziologů a lékařů zaměřených na intenzivní medicínu. Pro srovnání: V loňském roce se nejvíc, sedm, zájemců přihlásilo na obor vnitřní lékařství. Pouze dva studenti se přihlásili na obor psychiatrie, kde ale během akademického roku 2016/2017 scházelo nejvíce odborníků.

Třináctimilionová investice se zatím vyplatila

Vzhledem k tomu, že všech 39 žadatelů podmínky programu splnilo, všichni mohou na svá místa v příštím roce i nastoupit. Jejich konkrétní působiště však zatím nejsou známa. Stipendisté totiž mohou pracovní smlouvu uzavřít až na konci akademického roku. Stipendium se vyplácí jednorázově a mohou si o něj zažádat studenti lékařské fakulty, pokud mají ukončit studium v daném akademickém roce, pro které je stipendium vypsáno. Zatím bylo do stipendií investováno 13 milionů korun.

Královéhradecký kraj tímto způsobem soutěží o absolventy lékařských fakult, kteří jsou na trhu práce " nedostatkovým zbožím", kde stejné snahy vyvíjejí i další kraje. Systémovým řešením bude navýšení počtu českých studentů na lékařských fakultách buď na úkor studentů zahraničních či v kombinaci s navýšením kapacit lékařských fakult a nastavení takových podmínek pro absolventy, aby neodcházeli po ukončení studia do zahraničí. To je však téma pro jiné autority.