Má se vyhlásit stav nouze? Nepovažuji to za správný krok.

Předem bych chtěl říci, že momentálně platná opatření jsou zcela dostačující a odpovídající. Stačí být zodpovědný a veškerá opatření důsledně dodržovat. Pokud to nebude stačit a šíření viru v ČR bude masivnější, pak teprve přichází v úvahu vyhlášení stavu nouze. Ten ale zatím nenastal. 

Stav nouze byl v minulosti vyhlašován pouze v případě živelných katastrof s extrémními následky - byly to ničivé povodně nebo orkán. Ve všech případech tato neštěstí přímo dopadala na statisíce obyvatel naší země - takové následky zatím - a hodí se říct bohudík - koronavirus zdaleka nezpůsobil. 

Podle zákona je stav nouze vymezen jako krizové opatření v případech, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty či vnitřní pořádek a bezpečnost. Takové opatření má umožnit efektivnější provádění záchranných prací, ale u nás zatím běží vše podle plánů jednotlivých krajů, které jsou na epidemie do detailu připraveny. Není tedy třeba vyvolávat paniku.

MUDr. Jiří Mašek