Ohrožení držitelů legálních zbraní! Lisabonská smlouva v praxi.

V poslanecké sněmovně PČR se bude projednávat novela zákona 119/2002 Sb. Materiál implementuje novelu směrnice EU 91/477/EHS, která byla odhlasována proti vůli většiny českých zástupců v Evropském parlamentu kteří dne 14. 3. 2017 udělaly vše co mohly, aby z novely směrnice vznikla smysluplná právní norma. Bohužel jejich návrhy nebyly v Evropském Parlamentu vůbec připuštěny k hlasování. Přehlasování ČR bylo možné jen díky tomu, že jsme se podvolili Lisabonské smlouvě a přijatou novelu směrnice jsme pod hrozbou (finančních) sankcí povinni implementovat.

Odmítnutí implementace z úst některých politiků bez současného stanoviska opuštění EU je v současnosti nesmysl, tedy jen politický populismus.

EU si vzala jako záminku "boj proti terorismu" přestože je všem jasné, že legální zbraně jsou oporou států v boji s terorismem a naopak terorismus páchá své zločiny se zbraněmi nelegálními. Přístup EU k ostraze její vnější hranice nelze považovat za nic jiného, než za doufejme jen nevědomou podporu terorismu a ono potírání legálních zbraní není nic jiného, než dalším krokem této podpory.

Novela této evropské směrnice tak jak je napsána je neimplementovatelná, neboť její ustanovení jsou ve vzájemném rozporu. Čl. 31 novely, kde ujišťuje o souladu novely s primárním právem EU (Charta), jiné ustanovení, naznačující způsob, jakým má být pojat "granfatherig" tedy právo stávajících legálních vlastníků, toto právo nerespektuje.

Materiál (návrh novely zákona 119/2002 Sb.) je připraven ze strany MV kvalitně, skutečnými odborníky Samozřejmě ale platí, že dobrý chléb z popela a pilin nedokáže upéct nikdo. Navíc, náš současný zákon 119/2002 Sb. je celosvětově považován za jednu z nejlepších úprav kodifikujících pravidla pro držení zbraní v Evropě i ve světě a každý vynucených zásah do této normy bude mít negativní dopad, včetně dopadu na bezpečnost ČR.

V důsledku novely směrnice je zaváděna nově kategorie zbraní A-I, kam jsou zařazeny dlouhé samonabíjecí zbraně vzniklé přestavbou ze zbraní samočinných, všechny samonabíjecí zbraně s nadlimitními zásobníky (pro dlouhé je to více jak 10ti ranný zásobník, pro krátké pak více jak 20ti ranný.) a také dlouhé zbraně se sklopnou pažbou, které po sklopení pažby budou kratší než 60 cm a zůstanou střelbyschopné. Už samotné vydefinování těchto zbraní je pochybné a neurčité, prostě vše špatně.

Tyto zbraně bude v souladu s novelou směrnice dále nabývat jen na výjimku, a když budou pravidla pro získání takové výjimky jednodušší, než u současných zbraní kat. A (zakázaných), rozhodně nelze hovořit o právním nároku na získání výjimky.

Další novou kategorií je kategorie C-I kam jsou na příkaz EU zařazovány zbraně řádně znehodnocené. Bojová hodnota řádně znehodnocené zbraně je totožná s bojovou hodnotou instalatérské trubky stejné hmotnosti a délky, bojíme se však už toto říkat nahlas, aby EU nechtěla po topenářích povolení na "zbraně".

Dalším, pro občana důležitým návrhem novely je ze strany EU vynucené zkrácení doby platnosti ZP z 10 na 5 let. Faktem je, že 10ti letá lhůta, po kterou nemusí držitel ZP navštívit lékaře je velmi dlouhá a zejména u občanů vyšších věkových kategorií, kde je negativní změna zdravotního stavu s věkem spíše pravidlem než výjimkou nemusí zachytit rozvoj nemoci, která občana činí pro držení zbraně nezpůsobilým. Osobně bych 10ti letou lhůtu pro platnost ZP určitě ponechal, ale s určením povinnosti se podrobit lékařské prohlídce v intervalu kratším, například právě těch 5ti let. Je tomu tak i řidičů (tam po dosažení věku 65 ti let je to i častěji), piloti sportovních létajících zařízení se bez ohledu na svůj věk podrobují poměrně složitému vyšetření každé dva roky, aby jim mohl být prodloužen pilotní průkaz.

Návrh novely bude nutno v PS PČR projednat a přijmout, tak, abychom se vyhnuli sankcím ze strany EU. Ty by si s ohledem na náš odmítavý postoj k procesu jejího přijímání a koneckonců i k námi odmítané snaze EU diametrálně změnit demografické složení České republiky jistě nenechala ujít. V předloženém návrhu bude třeba dopracovat (změnit) přechodná ustanovení návrhu týkající se grandfatheringu (práv současných vlastníků) tak, aby tato novela byla v souladu s naší LZPS i s evropskou Chartou a současně aby nedošlo ke snížení bezpečnosti České republiky tím, že by některé legální zbraně v důsledku např. nejistoty dědiců, zda budou moci nadále majetek po zůstaviteli vlastnit skončily v nelegální sféře.

Česká republika podala k ESD žalobu na neplatnost směrnice, samotná žaloba však nemá pro implementační lhůtu (18 měsíců od účinnosti) odkladný účinek. Kdyby ESD žalobě vyhověl, v což, přestože je žaloba důvodná, doufat nelze, navrhl bych s kolegy zamítnutí této novely, je to spíš jen teoretická úvaha.

Skutečnost, že zájmy ČR byly při hlasování o textu novely směrnice 91/477/EHS ignorovány je dána tím, že ČR akceptovala Lisabonskou smlouvu po taktovkou premiéra Topolánka, za účast ČSSD, TOP09, KDU-ČSL a atd. Nikdo z ANO za tuto národní tragédii nenese odpovědnost a je třeba, by občané volali k odpovědnosti skutečné viníky. My jsme nyní povinni dle práva EU směrnici pod hrozbou sankcí implementovat a ANO udělá vše, co bude moci, aby se tato skutečnost dotkla občanů co nejméně.