Opravdu si to asi musíme připomenout, jak to celé bylo.

Začátky

Opravdu, na konci ledna zde byla výzva zařadit do programu jednání sněmovny bod věnující se epidemii v čínském Wuchanu, navrhl to ctěný kolega Svoboda a z epidemiologického hlediska to bylo jistě prozíravé, bod programu nebyl přijat. Možná tomu neprospělo, že šlo o Čínu a tedy hrozilo sklouznutí k dlouhým diskuzím na téma čínských a ruských hrozeb, které můžou trvat celé hodiny a dny a nemají konce, možná by to tak nebylo, nevím...

Je ale třeba na tomto místě zdůraznit, že právě v počátcích - tedy především v měsíci únoru - už probíhaly první rozhovory a jednání - i já jsem několikrát hovořil s panem profesorem Prymulou - na téma připravenosti naší země - konkrétně můžu zmínit třeba plán na uzavření státních lázní a jejich možné využití v případě krize, který jsme dopracovali, anebo taky téma využití záchranky s cílem zamezit potenciálně nemocným, aby nerozšířili nákazu v nemocnicích a nedejbože vyřadili z provozu celé urgentní příjmy... Nikdo nemůže říct, že jsme se nepřipravovali, to by byla lež.

Přesunu se na začátek března, kdy jsme byli v jiné situaci a naši občané v počtu desítek tisíc vyjížděli na jarní prázdniny do Itálie a Rakouska, kde již byla prokazatelně epidemie a vláda vyzývala občany i cestovní kanceláře, aby se do těchto oblastí nejezdilo.

V tomto případě však "lednoví vizionáři" bránili cestovky a jejich podnikání a odmítali rozhodnutí vlády zakázat konání světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě, kde byla očekávána návštěva desítek tisíc zahraničních turistů.

Tedy nevyčítat si a poučit se, že politika a upřednostňování podnikatelských zájmů do řešení epidemie nepatří.

Připravenost

Budiž nám všem omluvou, že nepřipraven a zaskočen byl celý svět.

Jsem lékař, dlouholetý ředitel záchranky, tedy jedné ze tří základních složek IZS a tak o problematice pandemických plánů a příprav na pandemii něco vím.

Chci všechny ujistit, že Česká republika díky v praxi aplikovaným krizovým zákonům a zákonu o IZS je v přípravě na krizové stavy na světové špičce.

Kolem roku 2011 byl aktualizován pandemický plán, zažili jsme epizody ptačí chřipky, prasečí chřipky, ohrožení onemocněním SARS a ebolou. To vedlo záchranné služby k vytvoření tzv. biohazard týmů.

Věnovaly se tomu finanční prostředky ze zdrojů ministerstva zdravotnictví na krizovou připravenost, což je v současnosti 10 Kč na obyvatele a rok, které jsou poskytovány 14 krajským ZZS.

Biohazard týmy jsou vybaveny ochrannými prostředky, obleky, maskami s bezpečnou ventilací pro členy posádek, speciálními vozidly s filtroventilačním zařízením pro bezpečný převoz nakažených.

Byla připravena specializovaná pracoviště pro izolaci pacientů s nebezpečnými nákazami v nemocnici na Bulovce, ve vojenské nemocnici Těchonín a na infekčních klinikách dalších nemocnic. Záchranky prováděli v minulých letech reálná cvičení jak z domu, z veřejných budov či ze zdravotnických zařízení bezpečně převážet infekční pacienty na tato specializovaná pracoviště a jak provádět další činnosti včetně závěrečné dekontaminace. To vše se cvičilo a cvičí ve spolupráci s hasiči a policisty, kteří mají v této činnosti své specifické úkoly.

Cvičí se i v nemocnicích. Tedy připraveni jsme byli a v porovnání s okolním světem, věřím, že díky IZS na špičkové úrovni.

Ochranné prostředky

Těch jsme měli na záchrankách i ve zdravotnických zařízeních dostatek na zvládání problematiky jednotlivých případů výskytu zvlášť nebezpečných nákaz, jistě ne na řešení pandemie. V tom jsme byli nastejno se zbytkem světa, snad kromě asijských zemí, kde s tím mají své zkušenosti. Ale žili jsme zde v Evropě v dojmu, že se nám to nemůže stát, a mýlili jsme se všichni.

Ve skladech státních hmotných rezerv se někde v koutě krčilo pár palet s desítkou tisíc masek a roušek, tedy zásoba pro zdravotníky a IZS jen na pár dnů.

Bylo tomu tak ale již od roku 2004, kdy ministři tehdejší vlády rozhodli o snížení objemu zásob a 16 let se nic nedělo, nikdo to nerevidoval, to vše v kontextu s téměř celosvětovým podceněním možnosti vzniku závažných epidemií, natož potom pandemie.

Když to začalo být opravdu potřeba, přestaly fungovat normální obchodní vztahy a potvrzené dodávky (někdy asi i zaplacené), nedošly a představitelé státu se dostali do prekérní situace, kdy nedostáli svým slibům o zavezení zdravotnických a sociálních zařízení dostatečným množstvím pomůcek.. Ano stalo se to, ale opět nejen u nás, ale všude kolem. Pochopili to i představitelé obcí a krajů a v rámci své zodpovědnosti začali obstarávat ochranné prostředky sami.

Zásobení se zlepšilo i díky zásahu prezidenta a realizaci leteckého mostu s dodávkami z Číny. Zapomeňme na politiku, bez toho by naše nemocnice a složky IZS zůstaly bez potřebných ochranných prostředků. Nyní to zpětně kritizovat mi přijde mírně řečeno nefér.

V čem jsme naopak skvělí je dostatek ventilovaných lůžek, velmi dobře organizovaná činnost na JIP a AR0, skvělá práce posádek záchranné služby a velmi dobře nastavená návaznost přednemocniční a nemocniční akutní péče.

Dostatek lůžek akutní péče pojistilo ministerstvo vyčleněním některých pavilonů nemocnic pro kovidové pacienty a některých lázeňských objektů pro případnou izolaci ohrožených osob, které by potřebovaly vyšší stupeň ochrany a izolaci. To vše bylo připraveno, naštěstí to nebylo třeba využít.

Je pravdou, že ochranné prostředky bylo možné nakoupit jen za cenu využití nouzového stavu, bez standardních výběrových řízení, kdy se situace na trhu, nabídka i poptávka a s tím i spojené jednotkové ceny měnily z hodiny na hodinu. Posuzovat to zpětně z pohledu dnešního uklidnění situace jistě nebude jednoduché a je třeba věřit ve zkušenost a velkou míru objektivity pracovníků NKÚ. Politicky motivované členy případné sněmovní vyšetřovací komice osobně nepokládám za kompetentní tuto situaci spravedlivě posoudit.

Komu patří poděkování

Všem, všem, kteří doma šili roušky, všem, kteří se snažili zajistit dodávky ochranných prostředků (tedy týmy MZČR, MV), krizovému štábu, krizařům na krajích, složkám IZS, sestrám, lékařům, lékárníkům, pracovníkům v sociálních službách, pošťákům, prodavačkám, řidičům, prostě všem lidem, kteří dále chodili do práce a zajišťovali chod společnosti.

Pandemická hrozba přechodně semkla celý národ, bohužel dnes už se opět z toho všeho začala dělat politika. Škoda.

Kde vidím rezervy

Paradoxně v komunikaci. Méně je někdy více a při vyhlášení krizového stavu by to mělo platit dvojnásob. Jasná rozhodnutí ministra, krizového štábu, popřípadě vlády v obvyklých předem anoncovaných časech, bez zbytečných mediálních komentářů různých odborníků, byť v některých případech renomovaných. Odborná diskuse má probíhat neustále, to je jasné, ale nejsem příznivcem toho, aby to bylo 24 hodin denně před zraky televizních diváků - logicky občas z toho všeho dost zmatených. Nepřál bych vám číst maily vystrašených obyvatel z ohrožených skupin na téma promořování či rychlého návratu žáků do školních lavic, na téma pendlerů a jiné. Jistě jste to zažívali také.

Skutečnost byla ale jiná, politologové, opoziční politici často hledající bič na vládu za každou cenu, nekompetentní diskuze v pořadech typu Máte slovo Michaely Jílkové. To opravdu lidi děsilo.

Další rezervy jsou v zásobách ochranných prostředků a schopnosti je vyrábět bez závislosti na zahraničních dodávkách.

Bude třeba se podívat na zákon o ochraně veřejného zdraví a na možnosti ministra zdravotnictví využít jej bez potřeby vyhlášení nouzového stavu pro lokální zákazy a omezení a případně pro výjimky pro rychlé nákupy. To vše je nutné důkladně posoudit.

Co se osvědčilo

Kladivem proti šíření Covidu19 ve zdravotnických zařízeních se stalo elektronické objednávání, telefonické konzultace pacientů s lékaři a zejména E-recept a E-neschopenka, které prokazatelně zafungovaly jako vynikající prostředník při léčbě pacientů v těchto nelehkých časech - a tak v důsledku zamezily uzavření zdravotnických zařízení z důvodu nakažení personálu.

Osvědčily se rychle zřízené odběrové týmy, kde posádku ZZS doplnili odborníci z infekčních oddělení a odebírali vzorky pacientům doma bez nutnosti jejich návštěvy ve zdravotnických zařízeních. Osvědčily se později dobudované odběrové stany před nemocnicemi.

Co nám pomohlo nejvíce

Paradoxně dobrá připravenost, o které jsem již mluvil.

Razantnost vlády při rozhodování o nepopulárních opatřeních, kde vidím rezervu v pouhém nedoporučení namísto zákazu jezdit do Itálie a Rakouska, mohli jsme být jinak na úrovni Slovenska. Tady je dobré vyzdvihnout odvahu vlády, když zakázala lety z Itálie - i když ministr zdravotnictví pak musel tento krok vysvětlovat Bruselu - přitom se později ukázalo, že byl nezbytný a správný. Tedy vládo, ministři, premiére, díky - politicky to nebylo jednoduché rozhodnutí, předběhli jsme Evropu.

Činnost hygieniků, epidemiologů a statistiků, kteří dodávali podklady pro rozhodování - skvělá práce.

Pomohla nám disciplína při dodržování opatření, nošení roušek, pomohla nám určitě i genetika, pomohla nám určitě i proočkovanost populace s tím vyšší míra imunizace nás všech. Pomohly nám okamžitě přijaté zákazy návštěv ve zdravotnických i sociálních zařízeních.

Jak se připravit na příště

Prosím ne cestou různých poslaneckých návrhů, žádnými návrhy laických parlamentních komisí.

Nechme pracovat odborníky, nechť sami předloží návrhy pro přípravu na podobné stavy a my se snažme přijetím potřebných zákonů přispět k realizaci odborných návrhů.

Základní krizovou legislativu máme, nyní jsme si při největším branném cvičení v historii České republiky vyzkoušeli vše v praxi a získali jsme poznatky, co musíme zlepšit.

Jak jsme dopadli

Jsme mezi premianty v Evropě. Díky včasnosti přijatých opatření jsme na desetině evropského průměru úmrtí. Přitom jde v 80 % na úmrtí s Covidem a ne na Covid. Oploštili jsme křivku, nezahltili jsme zdravotnická zařízení. Vyšlo nám to.

Jsme dnes z hlediska infekce jednou z nejbezpečnějších zemí v Evropě, musíme to propagovat a dovést tak zpět turisty, obnovit cestovní ruch.

Zaplatili jsme velmi vysokou daň v utlumení ekonomiky, kterou budeme dohánět řadu let. Lidský život je ale přece hodnotnější než jakýkoliv ekonomický ukazatel. Budeme však lépe připraveni a budeme schopni čelit další vlně této nemoci či jiné epidemii bez přechodného vypnutí chodu společnosti.

Pokud to opravdu dokážeme, potom je to dobrý výsledek.