PLOŠNÝ VZNIK URGENTNÍCH PŘÍJMU? TLESKÁM PANE MINISTŘE !!

Jsem velmi rád, že ministerstvo aktivně podporuje vznik urgentních příjmů ve všech okresech ČR včetně začlenění lékařských pohotovostí.

Je to osvědčený model, který jsme v královéhradeckém kraji realizovali v již v letech 2007-2008, kdy jsme jako záchranka provozovali pohotovosti v celém kraji. Za příklad špičkového urgentního příjmu vyššího - prvního typu lze označit ten, který od roku 2009 velmi dobře funguje ve Fakultní nemocnici Hradec Králové včetně ordinace lékařské pohotovosti.

V okresních městech KHK jsme lékařské pohotovosti již v roce 2008 přesunuli do areálu krajských (dříve okresních nemocnic) a dalších 10 let jsme čekali na rozhodnutí o vytvoření podmínek pro vzniku a průběžné financování urgentních příjmů v těchto nemocnicích, aby mohl být projekt dokončen. Dětské pohotovosti jsme v roce 2008 začlenili do dětských oddělení jednotlivých nemocnic, i tento krok se osvědčil, jsem rád, že je dnes součástí plánu ministra Vojtěcha.

Velmi oceňuji fakt, že tým ministra Adama Vojtěcha to za 1,5 roku dokázal za pomoci odborníků v komisi pro UP, odborné podpory lékařských společností i jednáním se zdravotními pojišťovnami dospět k rozhodnutí o vzniku a vytvoření podmínek pro financování UP.

Otvírá se tak po letech čekání cesta k dokončení transformace lékařských pohotovostí. Zvýší se dostupnost akutní péče pro občany, odstraní se často komplikované předávání pacientů mezi záchrannou službou a nemocnicemi.

V královéhradeckém kraji využíváme již rok i systém sdílení lékaře interního urgentního příjmu v nemocnic Jičín pro výjezd v posádce systému RV, tedy ve vozidle záchranné služby. Nabízí se tak další možné využití lékařů urgentních příjmů. Vznik urgentních příjmů může být i krokem pro řešení personálních problémů ve zdravotnictví nejen ve spoluprací se záchrankami, ale i šancí upravit ústavní pohotovostní služby v nemocnicích.

Racionální využití lékařů si zde podává ruku se zvýšením dostupnosti péče, a to je skvělá zpráva pro pacienty.


Síť urgentních příjmů by měla být hotová do sedmi let. Mají ji podpořit evropské dotace i navýšení úhrad.

V České republice by během sedmi let měla vniknout síť urgentních příjmů - po jednom velkém v každém kraji a alespoň jeden menší v každém okrese. Motivací mají být navýšené úhrady, s nimiž zdravotní pojišťovny počítají už pro příští rok. Dotvořit síť tam, kde v tuto chvíli zařízení nesplňují definované požadavky, by pak měly pomoci peníze z Evropské unie. Novou koncepci urgentní péče včera představil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Zdroj: Zdravotnický deník