Praktická východiska řešení nedostatku lékařů.

V Hradci Králové a Jičíně testují unikátní systém sdílení lékařů a dat. Oblastní nemocnice Jičín a.s. ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje vybrala sedm lékařů, kteří v určených směnách pracují zároveň v nemocnici a zároveň v místním výjezdovém středisku. Lékaři jsou připraveni vyjet do dvou minut od chvíle, kdy jim z dispečinku záchranné služby přijde výzva.

Systém řeší několik problémů současně - reflektuje potřebu většího uplatnění nelékařských posádek, dlouhodobý nedostatek lékařů pracujících pro záchrannou službu, ale také poskytuje lékařům šanci udržet se na vysoké odborné úrovni v přednemocniční urgentní medicíně. Projekt je samozřejmě výhodný i pro nemocnici, která dostává příspěvek na mzdu lékařů, kteří se této spolupráce účastní. Pokud se systém osvědčí, uvažuje se o jeho využití i v dalších střediscích.

Ve zdravotnictví chybí desítky lékařů. Proto se v Jičíně pokoušejí střídat v jedné směně práci lékaře v nemocnici a lékaře na záchrance. "Lékař, který v daný den pracuje v nemocnici, vykonává takový druh práce, který může okamžitě přerušit, aniž by to ohrozilo pacienta. V momentě výjezdu se stává lékařem záchranky, a jakmile přijede, je zase zaměstnancem nemocnice," popisuje systém střídání náměstek ředitele pro LPP Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje MUDr. Libor Seneta, který je spolu se současným ředitelem záchranné služby Královéhradeckého kraje, MUDr. Jiřím Maškem, autorem tohoto projektu.

Jiří Mašek tuto problematiku shrnuje :

"Zdravotnická záchranná služba královéhradeckého kraje a Oblastní nemocnice Jičín se snaží společně hledat praktická východiska řešení nedostatku lékařů. Pokročily tedy v problematice, o které se dlouhodobě jen mluví, ale nikdo dosud žádné zásadní kroky neprovedl. Kvalifikovaný lékař je využit ve prospěch pacientů v terénu i v nemocnici a zároveň je za optimální využití také lépe zaplacen. Vše je podtrženo požadavkem plného dodržení zákoníku práce a nenavyšováním personálních nákladů.

Obě organizace souběžně dovedly do zdárného konce problematiku elektronického předání zdravotnické dokumentace záchranné služby do nemocničního informačního systému nemocnice včetně digitálního podpisu zprávy o výjezdu ZZS.

Jde o reakci na požadavek "bezpapírové zdravotnické dokumentace" a cestu k obousměrnému toku informací mezi nemocnicí a záchrankou ve prospěch rychlého a kvalitního řešení akutního onemocnění či úrazu pacienta. Jde i o nakročení k úsporné, přehledné a dostupné archivaci zdravotnické dokumentace."