Pravda se bohužel někdy těžko poslouchá.

Druhá inaugurace prezidenta Miloše Zemana nebyla prý úplně důstojná. Opravdu prezidentský slib zneužil k vyřizování účtů se všemi nepřáteli, místo aby mluvil ke všem lidem, když už se pět let ohání "dolními deseti miliony"? Někteří poslanci odešli ze sálu, což je myslím neomluvitelné.

Okamžik kdy poslanci odešli ze sálu je si třeba připomínat a hlavně je třeba si připomenout a rozebrat co pan prezident Miloš Zeman říkal mimo jiné i o jakési studii. O co šlo? Nalezl jsem si k této problematice následující informace.

Jde o analýzu, kterou si nechala zpracovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za 327 000 korun. Ta měla podle smlouvy posoudit, zda veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas dodržely před krajskými a senátními volbami v roce 2016 zásadu objektivity a vyváženosti. Ani televize, ani rozhlas pak dle závěrů tohoto dokumentu nedávaly všem subjektům stejný prostor, trvale podle něj znevýhodňovaly všechny neparlamentní strany, a naopak stranily TOP 09. Česká televize analýzu nechce komentovat, podle její mluvčí Karolíny Blinkové obsahuje mnoho nedostatků. Nemyslím si, že pan prezident Zeman útočil na svobodu slova a nezávislost veřejnoprávních médií. Veřejná služba v oblasti televizního vysílání je veřejná i proto, aby o ní mohla probíhat veřejná diskuse a kritika.

Vždy když dojde řeč na kontrolu médií, jejichž činnost se blíží výkonu veřejné moci, začnou se jejich představitelé bránit s poukazem na nezávislost a její případné ohrožení. Neexistuje instituce, která by fungovala zcela bezchybně. Měla by proběhnout zásadní diskuze o budoucím fungování této instituce ne v dalším roce, ale v dalších deseti letech. Pan prezident řekl pouze pravdu a ta se někdy těžko poslouchá. A takhle si tady žijeme.

Je pro mne těžko uvěřitelné, že výsledky analýzy o vyváženosti zpravodajství veřejnoprávních medií financovaná z peněz daňových poplatníků není českou televizí zveřejněna jenom proto, že nedopadla podle jejích představ.

Tuto skutečnost považuji za skandální a neomluvitelnou je třeba pojmenovat, ty, kteří za to zodpovídají a požadovat nahrazení vzniklé finanční ztráty za prostředky na studii vynaložené.

Zdroj:

Česká televize a Český rozhlas loni zvýhodňovaly TOP 09, zjistila analýza. Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/ceska-televize-cesky-rozhlas-zvyhodneni-top-09-analyza-pp9-/domaci.aspx?c=A171220_151222_domaci_fer

Inaugurační projev prezidenta republiky. Zdroj: https://www.zemanmilos.cz/cz/clanky/inauguracni-projev-prezidenta-republiky-135282.htm