Příprava programu budování sítě urgentních příjmů.

Královéhradečtí lékaři se aktivně účastnili na přípravě programu budování sítě urgentních příjmů. Dnešní memorandum ministra Vojtěcha a zástupců zdravotních pojišťoven dalo vzniku urgentů reálný organizační i ekonomický rámec.

Měl jsem tu čest se dnes zúčastnit podpisu memoranda na MZČR a sledovat na vlastní oči podpisy pod program, o který se snažíme již téměř 20 let.

Ministr Vojtěch ustanovil pracovní skupinu, ve které jsme měli dva zástupce z královéhradeckého kraje a to primáře MUDr. Jaromíra Kočího z FNHK za velké urgenty a MUDr. Jiřího Nového z Jičína za malé urgenty. Spolu s řadou dalších odborníků připravili za necelý rok podmínky pro naplánování vzniku 15 urgentů vyššího typu ve fakultních a krajských nemocnicích a cca 80 urgentů ve všech okresech a to vždy s integrací lékařských pohotovostních služeb.

V kraji jsme se o totéž pokoušeli již od vzniku krajské záchranky v roce 2004. Podařilo se nám včlenit lékařské pohotovosti pro dospělé do vstupu nemocnic a dětské pohotovosti jsme začlenili do dětských oddělení, to vše již v roce 2008, velmi se to osvědčilo.

V roce 2009 potom byl uveden do provozu urgentní příjem při traumacentru a kardiocentru ve FNHK. Zřídit urgenty v nemocnicích v okresech se nedařilo, zejména z důvodu nedostatku investic na stavbu a v kvůli neřešenému financování provozu těchto urgentů. Bez ekonomických podmínek do toho ředitelé obtížně financovatelných nemocnic takříkajíc nemohli jít.

To vše se podařilo současnému vedení ministerstva prolomit, zajistilo investice s evropským kofinancováním, i vytvoření nových výkonů ze kterých půjde urgenty průběžně financovat.

Pro návaznost přednemocniční a nemocniční akutní péče a organizaci lékařských pohotovostních služeb je to historická událost.

Jsem rád, že jsem mohl být u toho a také trochu přispět k uskutečnění našich dlouhodobých cílů z pozice poslance a člena zdravotního výboru.

MUDr. Jiří Mašek