Senátoři, styďte se!

Jedna země, jedna pandemie, dvě komory parlamentu - dva názory na řešení pandemie.
Ve středu od 14 hodin zasedal zdravotnický výbor poslanecké sněmovny na dlouhodobě plánované schůzi s pevným programem. Pozváni byli představitelé ministerstva zdravotnictví v čele s ministrem Vojtěchem a náměstkem Prymulou.

Zásadním bodem kromě projednávání tří sněmovních tisků byla strategie dalšího postupu v boji s koronavirovou infekcí. Připomínám, že většina členů zdravotního výboru jsou zkušení lékaři, zdravotníci a organizátoři zdravotnictví. Profesor Prymula omluvil ministra souběžně "grilovaného" v senátu a vysvětlil současný postup ministerstva a vlády, odpověděl na množství otázek, spolu s hlavní hygieničkou diskutovali některá odborná doporučení členů výboru k odběrům, distribuci ochranných pomůcek, preventivním vyšetřením, směrování pacientů pozitivních na koronavirus dle charakteru onemocnění, posuny očkování u dětí aj. a některé z nich - například zákaz přítomnost otců u porodů - ministerstvo vyhlásilo jako okamžitě platné. Po odborné debatě trvající 1,5 hodiny vyprovodil prof. Prymulu potlesk a slova podpory ve vztahu k postupu řešení infekce od poslanců - členů zdravotního výboru.

Šlo o zcela apolitickou a věcnou diskuzi. Pan profesor odcházel rychle zpět do senátu, kam šel podpořit ministra Vojtěcha, kterého napadali opoziční senátoři a kritizovali údajně liknavý postup vlády. Kritizovali za pomalost vládu, která přitom hned jako druhá v Evropě po Maďarsku vyhlásila nouzový stav a navázala tak na řadu již dříve přijatých zásadních opatření, která dříve opozice hodnotila jako nepřiměřeně přísná. Tak trošku opoziční kotrmelec. Poslanci - odborníci jedné komory - vedou věcnou, odbornou diskuzi a snaží se pomoci řešení této katastrofické situace.

Druhá komora vede destruktivní kritiku, zpochybňuje postup vlády a důvěru občanů v přijímaná opatření. NEUVĚRITELNÉ!!!
Politika tady není na místě, šanci má jen společný postup!!!
Kolegové ze zdravotního výboru, děkuji Vám.
Senátoři, zastydlí politici, stydím se za Vás.