Volební program

1) přijímání srozumitelných a potřebných zákonů, které pomáhají občanům města a regionu

2) posilování bezpečnosti občanů - města, kraje a celého státu, důslednou azylovou a migrační politiku a obranu naší přísné a spravedlivé legislativy

3)podporu činnosti bezpečnostních sborů státu a základních složek integrovaného záchranného systému a jejich kontrolu

3) usnadnění přístupu občanů ke kvalitní zdravotní a sociální péči, podporu elektronizace zdravotnictví a zlepšení organizace zdravotní péče

4) zklidnění dopravy v Hradci, podporu zrychlení dostavby D11 a D35, severní a jižní tangenty, křižovatky Mileta a zavedením integrovaného dopravního systému ve městě

5) nový systém parkování v Hradci Králové s motivací k vyššímu využívání městské hromadné dopravy

6) zajištění dostatku kvalitní vody pro Hradečáky a přípravu legislativy potřebné pro navrácení tohoto národního bohatství do českých rukou