Využití lékaře po kmeni (tj. 3 leté přípravě) ?

Dne 9.5. jsem se zúčastnil jako člen výboru pro zdravotnictví výjezdu do Jihomoravského kraje. Na pozvání profesora Válka jsme navštívili fakultní nemocnici Bohunice. Zde proběhlo jednání s vedoucími pracovníky brněnských nemocnic. Probírali jsme problémy současného zdravotnictví, jako je například návaznost přednemocniční a nemocniční péče, personální problémy v nemocnicích, ekonomická situace brněnských nemocnic, vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků a další. Poté jsme jako členové zdravotního výboru navštívili pracoviště urgentního příjmu FN Bohunice. Tato setkání jsou nejen důležitá po pracovní stránce, ale hlavně jsou inspirující pro naši další práci. Je stále co zlepšovat a upřímně ... čeká nás ještě hodně práce, než se zdravotnictví dostane do optimálního stavu. Po této prohlídce jsme se přemístili do Znojma, kde proběhla řádná schůze výboru pro zdravotnictví.

Na této schůzi jsem navrhl změny ve vyhlášce 99/2012 (tzv. personální vyhláška), kde výbor následně diskutoval navrhovaný požadavek na kvalifikaci lékaře v posádce ZZS, kde již v současném návrhu se počítá s účastí lékaře po tzv. kmeni. Navrhl jsem možnost využití lékaře po kmeni (tj. 3 leté přípravě) v širším měřítku s podmínkou možnosti konzultace

s atestovaným lékařem v sousedním středisku s případným dojezdem do 30 min. Dále jsem s poslancem MUDr.Brázdilem navrhl změnu kvalifikačních požadavků i pro lékaře protialkoholních záchytných stanic, kdy současný návrh plně atestovaného lékaře je pro další existenci PZS likvidační. Návrh je opět na lékaře s kmenem a případně i lékaře, kteří k datu účinnosti vyhlášky prokáží alespoň roční praxi ve službách na PZS. Oba návrhy byly diskutovány členy výboru i zástupci MZČR a prezidentem asociace ZZS ČR. Výbor vzal oba návrhy na vědomí. Doufám, že vše dotáhneme do konce a tím se otevřou dveře mladým lékařům.

Vývoj letecké záchranné služby po roce 2021 bude velký problém, a proto jsem v diskuzi požadoval po ministerstvu rychlé a zásadní rozhodnutí školení nových pilotů. Nedostatek pilotů se v diskuzi jevil jako zásadní faktor pro další fungování letecké záchranné služby po roce 2021 v jakémkoli uvažovaném modelu poskytování této služby.Náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči prof. Roman Prymula přislíbil tento problém bezodkladně řešit. Zmínil ochotu AČR a firmy DELTA podílet se na výchově nových pilotů pro leteckou záchrannou službu, kde příprava pilota je časově (roky) i ekonomicky (cca 15 mil na pilota) náročná.

Výbor vzal informace o letecké záchranné službě na vědomí a problematiku bude dál sledovat. Doufejme, že se vše, co se probíralo, pohne kupředu a nezůstane pouze u konstatování, že informace bereme na vědomí. Zmíněné problematické body je třeba začít řešit, abychom se nedostali do bezvýchodné situace od protialkoholní záchytné stanice až po leteckou záchrannou službu.