Za dobrotu na žebrotu aneb každý dobrý skutek bude po zásluze oceněn..

( opravdu ministerstvo zdravotnictví nekoná?)

Dostalo se mi do ruky usnesení XXXIV. Sjezdu ČLK ze sjezdu konaného ve dnech 23.-24.11.2019.

Jsem lékař, je mi 61 let, za sebou třicet let praxe internisty, urgentisty, záchranáře, lékaře pracovního lékařství, praktického lékaře a organizátora zdravotnictví, v současnosti s dvouletou zkušeností člena zdravotního výboru poslanecké sněmovny a zdravotního výboru královéhradeckého kraje. Při vší skromnosti o zdravotnictví a jeho problémech opravdu něco vím. Nejenom že vím, ale snažíl jsem se a stále snažím ty problémy řešit ( problematika záchranné služby, letecké záchranky, lékařských pohotovostních služeb, sdílení lékařů, řešení mimořádných událostí, , organizace krajského zdravotnictví, řešení sociálního zajištění záchranářů, digitalizace zdravotnické dokumentace aj.aj.) Nestačí jen pobrekávat a svalovat vinu na někoho jiného.

Předesílám, že jsem na sjezdu nebyl, nebyl jsem nominován, ani pozván.

Pokud bych na sjezdu byl, nepodlehl bych kolektivnímu pocitu "ukřivděných a trvale poškozovaných lékařů" a atmosféře hledání "univerzálního viníka" současných problémů našeho zdravotnictví v osobě Mgr. Adama Vojtěcha a jím řízeného ministerstva

V poměrně rozsáhlém usnesení čítajícím 54 bodů, je tak jak to bývá, mnoho bodů formálně nutných (schvalování zpráv), mnoho nekonfliktních (poděkování, nenavyšování příspěvků) ale řada velmi konfliktních a konfrontačních a u některých z nich bych se chtěl s odstupem od sjezdové atmosféry, zastavit.

Bod 32) sjezd ČLK trvá na plné úhradě nákladů na e- recepty, e- neschopenky a EET.

Problematiku lze jistě projednat s jednotlivými ministerstvy, s tím, že e- recept již běží, SW mají všichni lékaři upravený a náklady to žádné nenese, naopak dochází k m úspoře času i snížení zbytečných návštěv lékaře. Jiná situace je u e- neschopenky, zde je třeba s MPSV jednat. Připadá v úvahu i možnost navýšení úhrady za administrativní výkon vystavení a ukončení pracovní neschopnosti. Totéž platí o EET a jednání s MF. Bod bych chápal jako pozitivní, kdyby vyzýval ČLK a příslušná ministerstva k jednání.

Bod 33) sjezd žádá ministra zdravotnictví neprodleně řešit problémy s nedostatkem léků a pojmenovává problematiku přeprodeje léků a problematiku malých zásob v nemocnicích. První ministerstvo řeší, na druhý problém má vliv jen u přímo řízených organizací, což si předpokládám lékaři hlasující pro tento bod uvědomili.

Bod 34) požadavek na změnu úhrad zdravotní péče. Ne podle unicitních rodných čísel a historických koeficientů. Proč právě nyní, nejde o vlamování se do otevřených dveří? Přeci již probíhají paralelní výpočty úhrady "po staru" a nově dle "DRG restart" a po vyhodnocení se má na nový systém přejít. Tedy ministerstvo opět koná a lékaři na sjezdu měli možnost se dotázat toho nejpovolanějšího prof. Duška.

Bod 36) upozorňuje na porušování zákona č.95/2004 Sb. spočívající v práci cizinců lékařů bez aprobační zkoušky. Bez konkrétně uvedených pochybení, přitom porušování zákona by nejen vedení ČLK mělo okamžitě hlásit a řešit. Je to pravda? Nejsou to jen dojmy a informace typu říká se, že? Kde je důsledná kontrolní činnost ČLK a ochrana zájmů našich lékařů a pacientů? Situaci na příslušném odboru ministerstva jsem si osobně prověřoval. Ze strany delegátů je to typická výzva "mělo by se".

Naopak nemám problém s tím, aby si ČLK mohla vyžádat údaje o nových cizincích v systému českého zdravotnictví a jejich školitelích, samozřejmě při dodržení podmínek GDPR.

Bod 38) ČLK nesouhlasí s přesunem kompetencí z lékařů na jiné zdravotníky, pokud tyto změny nejsou motivované prospěchem pacienta. Tady je to takové plytké vyjádření. Vždy přece musí jít zejména o prospěch pacienta. Prospěch je přece i v tom, a po tom voláme, že čas ušetřený lékaři činností, kterou zvládne nelékař, můžeme věnovat těm, kteří to opravdu potřebují a zkrátíme čas čekání na jejich vyšetření a ošetření. Tady tomu opravdu nerozumím a předpokládám zde smysluplnou spolupráci zástupců odborných společností, lékařských komor a MZČR. Jde však jistě o posun správným směrem.

Bod 39) ČLK varuje občany, že systematické porušování zákoníku práce v nemocnicích spolu s nelegální prací cizinců ohrožuje bezpečnost pacientů.

Tady bych to v kontextu s pomalým, ale jasným trendem snižování podílu přesčasové práce lékařů, považoval za politickou proklamaci prezidenta Kubka vůči ministrovi, který se snaží situaci řešit. Připomínám, že v době, kdy to bylo horší, tedy za ministrů jemu politicky bližších, tyto stejně agresivně neatakoval. Vyznění tohoto bodu by mohlo evokovat kvalifikaci šíření poplašné zprávy.

Bod 47) Sjezd ČLK vyslovil nespokojenost s prací ministra a jím vedeného ministerstva, kdy neřeší zásadní problémy českého zdravotnictví (financování, personální devastace, porušování prvních předpisů, zejména zákoníku práce, nelegální práce cizinců).

Vše uvedené v závorce se jistě děje, ale dle mého porovnání máme první vedení ministerstva, které se snaží účinně jednotlivé problémy řešit.

V témže bodě a to velmi chválím, deklaruje ČLK svou ochotu se na řešení těchto problémů spolu s MZČR podílet a spolupracovat.

Bod 49) konstatuje, že minulé a současná vlády zanedbaly zhoršující se demografický vývoj lékařů.

Zde připomenu ministrem Vojtěchem navýšený počet studentů lékařských fakult, rychle zapomínáme.

Bod 50) neuspokojivý stav specializačního vzdělávání lékařů opět nemá univerzálního viníka v MZČR ale je potřeba vyhodnotit mj. i spoluúčast ČLK a odborných společností.

Tolik jen několik poznámek k závěrům sjezdu.

Nic není černo-bílé. Ministr jistě měl "překousnout" možná záměrně pozdní pozvání na sjezd. Když nemohl sám, měl tam alespoň poslat zástupce ministerstva a diskutovat. Jen v diskuzi, spolupráci a následných společných krocích i je šance na zlepšení stavu našeho zdravotnictví.

Tímto bych chtěl důrazně apelovat na obě dnes zbytečně znepřátelené strany a vyzvat je k zakopání válečné sekery a zahájení efektivní spolupráce.