ZŮSTANOU NÁM NAŠE ZBRANĚ?

24.6.2020 dopoledne se konal parlamentní seminář svolaný místopředsedy výboru pro bezpečnost Zdeňkem Ondráčkem a Jiřím Maškem v Malostranské besedě na téma nové zbraňové legislativy.

Semináře se zúčastnili zástupci výrobců zbraní, prodejců zbraní, střeleckých organizací, českého mysliveckého svazu a dalších zástupců střelecké komunity. Za ministerstvo vnitra na semináři vystupovali Mgr. Bačkovská a dr. Bartošek, legislativci, kteří mají hlavní podíl na nově vznikajících zákonech.

Hosty přivítal poslanec Ondráček, potom vystoupil s vstupní informací k tzv. implementační mininovele (sněmovní tisk 92) a k tzv. nadstavbovému zbraňovému zákonu (tisk 669) poslanec Mašek. Za poslaneckou sněmovnu se dále bohaté diskuze účastnili poslanci Sadovský a Kobza.

Dotazy k oběma tiskům byly zodpovězeny pracovníky MV a poslanci bezpečnostního výboru. Poslanec Ondráček vysvětlil další kroky legislativního procesu, s tím, že budou přijímány připomínky k oběma zákonům do 15.8 a bude následovat projednání ve druhém čtení v poslanecké sněmovně s načtením pozměňovacích návrhů v září. Při zdárném dokončení legislativního procesu je předpokládaná účinnost zákonů od začátku roku 2021. Diskutovali jsme detaily připravovaných zákonů a dosud předložených pozměňovacích návrhů.

K bloku projednávaných zákonů připojíme senátem navržený zákon, který má garantovat v listině základních lidských práv a svobod ústavní právo bránit se se zbraní.

V rámci diskuze se hovořilo i o připravovaném nařízení EU na zákaz použití olova ve střelivu a v rybářství. Usnesením parlamentu jsme již dříve projevili nesouhlas s tímto krokem EU, a nyní jsme nabídli možnost odeslání podpůrného dopisu za výbor pro bezpečnost výborům v zemích, kde mají obdobný názor na tuto problematiku se žádostí jednotného postupu při dalším projednávání.

Na závěr zástupci odborné veřejnosti poděkovali poslancům i pracovníkům MV za práci, kterou na přípravě zbraňové legislativy odvádějí Potvrdili svůj velký zájem na dalším projednávání zbraňové legislativy a projevili zájem spolupracovat na přípravě dalších legislativních kroků.

Permanentní diskuze se zástupci zájmových skupin, kterých se zbraňová legislativa týká, je nutná a velmi užitečná.